Zaměstnanci školky školní rok 2021/2022

Jméno funkce vzdělání
Mgr. Markéta Štěpánková ředitelka školy

VŠ magisterské - Speciální pedagogika pro učitele

VŠ bakalářské - Speciální pedagogika předškolního věku

VOŠ - Předškolní pedagogika

kurzy a semináře: Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení; Trénink jazykových schopností podle Elkonina - předgrafémová a grafémová etapa, Škola Hejného matematiky v předmatematické výchově, Úpravy ŠVP PV v systému InspIS ŠVP

studuje: VŠ bakalářské - školský management

Mgr. Monika Dostálová učitelka - logopedie

VŠ magisterské - Speciální pedagogika (státní závěrečná zkouška - logopedie x surdopedie)

VŠ bakalářské - Speciální pedagogika (státní závěrečná zkouška - logopedie x surdopedie)

CŽV - Speciální pedagogika logopedie

kurzy a semináře: ACFS - zaškolení v užívání diagnostického nástroje,

Alexandra Adamíková učitelka

SŠ - Střední pedagogická škola

kurzy a semináře: Efektivní práce s portfoliem dítěte v MŠ; Rozvíjení grafomotoriky prostřednictvím rytmických cvičení; Základy matematické pragramotonosti v MŠ (2021); Jak pečovat o svůj hlas (2022)

Bc. Martina Blažková učitelka

VŠ bakalářské - Speciální pedagogika předškolního věku

kurzy a semináře: Metoda dobrého startu (2021); Základy matematické pragramotonosti v MŠ (2021)

Mgr. Petra Hrdličková učitelka

VŠ magisterské - Speciální pedagogika, SŠ - předškolní pedagogika

kurzy a semináře: Výchova a  vzdělávání dětí v pedagogickém systému Marie Montessori - pro práci s předškolními dětmi, Hra a činnosti pro prevenci agrese a agresivity u dětí MŠ (2021), Respektovat a být respektován

Bc. Nikola Stehnová učitelka

VŠ bakalářské - Učitelství pro mateřské školy

kurzy a semináře: Metoda dobrého startu (2022)

Bc. Martina Novotná učitelka

SŠ - Střední pedagogická škola - Předškolní a mimoškolní pedagogika

kurzy a semináře: Základní kurz vzdělávacího programu Začít spolu ® pro pedagogy MŠ a ZŠ (2019); Základy matematické pragramotonosti v MŠ (2021)

Andrea Poučová, DiS. učitelka

VOŠ - Předškolní pedagogika

VOŠ - Speciální pedagogika

kurzy a semináře: Roční Montessori vzdělávací kurz pro věk 3 - 6 let - teorie a praxe; Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ; Rozvíjení grafomotoriky prostřednictvím rytmických cvičení; Respektovat a být respektován; Základy matematické pragramotonosti v MŠ (2021)

Anežka Škodová učitelka

Střední pedagogická škola - Předškolní a mimoškolní pedagogika

kurzy a semináře: Jak pracovat s metodikou dopravní výchovy pro MŠ (2020), Pohyb organizované skupiny dětí (2020); Základy matematické pragramotonosti v MŠ (2021); Metoda dobrého startu (2022)

Monika Šternberská učitelka

Střední pedagogická škola - Předškolní a mimoškolní pedagogika

kurzy a semináře: Logohrátky (2020), Polytechnická výchova v MŠ, Primární logopedická prevence ve školství, Rozvoj čtenářské pregramotnosti v MŠ,  Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ; Základy matematické pragramotonosti v MŠ (2021);  Metoda dobrého startu (2022) 

Tereza Voženílková vedoucí školní jídelny

kurzy a semináře: Školské právo pro školní jídelny

 

Kateřina Hammerová asistent pedagoga studentka 3. ročníku VŠ bakalářského studia - Učitelství pro mateřské školy
Mária Blechová kuchařka kurzy a semináře: Pracovní seminář pro pracovníky školních jídelen (2020), Seminář pro školní jídelny - platné hygienické a další předpisy, 
Václava Nováková kuchařka kurzy a semináře: Seminář pro školní jídelny - platné hygienické a další předpisy
Blanka Hyršová školnice  
Vlasta Sušerová školnice  
Veronika Ipserová školnice