Zaměstnanci školky školní rok 2022/2023

Jméno funkce vzdělání

Mgr. Markéta Štěpánková

(marketa.stepankova@msdoubek.cz)

ředitelka školy

VŠ magisterské - Speciální pedagogika pro učitele

VŠ bakalářské - Speciální pedagogika předškolního věku

VOŠ - Předškolní pedagogika

kurzy a semináře: Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení; Trénink jazykových schopností podle Elkonina - předgrafémová a grafémová etapa, Škola Hejného matematiky v předmatematické výchově, Úpravy ŠVP PV v systému InspIS ŠVP

studuje: VŠ bakalářské - školský management

Mgr. Monika Dostálová učitelka - logopedie

VŠ magisterské - Speciální pedagogika (státní závěrečná zkouška - logopedie x surdopedie)

VŠ bakalářské - Speciální pedagogika (státní závěrečná zkouška - logopedie x surdopedie)

CŽV - Speciální pedagogika logopedie

kurzy a semináře: ACFS - zaškolení v užívání diagnostického nástroje,

Renáta Adamová

(renata.adamova@msdoubek.cz)

učitelka - Království Veverek

SŠ - Střední pedagogická škola

VŠ bakalářské - Speciální pedagogika předškolního věku (studuje)

kurzy a semináře: Co by měl učitel mateřské školy vědět o riziku školního neúspěchu v oblasti čtení, psaní, počítání, včetně SPU (2023); Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku (2023), Nakopávačka předškolní poradnou (2023), Budování čísla a tvarů v předmatematické výchově Hejného metodou (2023), Metoda dobrého startu (2022)

Bc. Martina Jehličková (Blažková)

(martina.blazkova@msdoubek.cz)

učitelka - Království Mravenečků

VŠ bakalářské - Speciální pedagogika předškolního věku

kurzy a semináře: Metoda dobrého startu (2021); Základy matematické pragramotonosti v MŠ (2021)

Bc. Michaela Bolcárová

(michaela.bolcarova@msdoubek.cz)

učitelka - Království Medvídků VŠ bakalářské - speciální pedagogika

Jitka Kubalíková, DiS. 

(jitka.kubalikova@msdoubek.cz)

učitelka - Království Medvídků

VOŠ - Předškolní pedagogika

 

Kateřina Rychterová (Hammerová)

(katerina.rychterova@msdoubek.cz)

učitelka - Království Veverek

studentka: ukončení 3. ročníku VŠ bakalářského studia - Učitelství pro mateřské školy

kurzy a semináře: Řešení problémů a rušivého chování v MŠ (2023), Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku (2023), Rozvoj zrakového a prostorového vnímání základních matematických představ u dítěte předškolního věku (2023),  Nakopávačka předškolní poradnou (2023), Řešení problémů a rušivého chování v MŠ (2022-2023), Metoda dobrého startu (2022)

Mgr. Petra Hrdličková

(petra.hrdlickova@msdoubek.cz)

učitelka - Království Ježečků

VŠ magisterské - Speciální pedagogika, SŠ - předškolní pedagogika

kurzy a semináře: Předslabikové období R.Zilayová (2023), Respektovat a být respektován (2023), Lidové zvyky a tradice (2022), Teorie typu - Děti a pravidla (2022), Jak předcházet agresi ve školním prostředí (2022), Výchova a  vzdělávání dětí v pedagogickém systému Marie Montessori - pro práci s předškolními dětmi, Hra a činnosti pro prevenci agrese a agresivity u dětí MŠ (2021)

Jana Žílová (Karlová), DiS.

(jana.karlova@msdoubek.cz)

učitelka - Království Žabiček

VOŠ - Předškolní pedagogika

kurzy a semináře: Vývojová hra pro děti s PAS (2022), Tóny jara, Neurotické dítě v MŠ a ZŠ, Třída plná pohody, Country tance pro děti

Renáta Kazdová

(renata.kazdova@msdoubek.cz)

učitelka - Království Žabiček

SŠ - Střední pedagogická škola

kurzy a semináře: Vývojová hra pro děti s PAS (2022), Neklidné a zbrklé dítě, 

Bc. Nikola Stehnová

(nikola.stehnova@msdoubek.cz)

učitelka -Království Soviček

VŠ bakalářské - Učitelství pro mateřské školy

kurzy a semináře: Rozvoj zrakového a prostorového vnímání, základních matematických představ (2023), Rozvoj grafomotoriky u dítěte předškolního věku (2023),  Seminář Zdravá 5 (2023), Metoda dobrého startu (2022), iSophi - informační webinář - testování aplikace Myška (2022), Markétina dopravní výchova (2022), Pedagogická diagnostika školní zralosti v MŠ s pomocí nástroje iSophi a jeho digitální nadstavby (2022)

Bc. Martina Novotná

(martina.novotna@msdoubek.cz)

učitelka -Království Mravenečků

SŠ - Střední pedagogická škola - Předškolní a mimoškolní pedagogika

kurzy a semináře: Základní kurz vzdělávacího programu Začít spolu ® pro pedagogy MŠ a ZŠ (2019); Základy matematické pragramotonosti v MŠ (2021)

Andrea Poučová, DiS.

(andrea.poucova@msdoubek.cz)

učitelka -Království Ježečků

VOŠ - Předškolní pedagogika

VOŠ - Speciální pedagogika

kurzy a semináře: Respektovat a být respektován (2023), Metoda dobrého startu (2022),  Roční Montessori vzdělávací kurz pro věk 3 - 6 let - teorie a praxe; Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ; Rozvíjení grafomotoriky prostřednictvím rytmických cvičení;  Základy matematické pragramotonosti v MŠ (2021)

Monika Šternberská

(monika.sternberska@msdoubek.cz)

učitelka  -Království Soviček

Střední pedagogická škola - Předškolní a mimoškolní pedagogika

kurzy a semináře: Logohrátky (2020), Polytechnická výchova v MŠ, Primární logopedická prevence ve školství, Rozvoj čtenářské pregramotnosti v MŠ,  Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ; Základy matematické pragramotonosti v MŠ (2021);  Metoda dobrého startu (2022), iSophi - informační webinář - testování aplikace Myška (2022) 

Natálie Pleskotová

(natalie.pleskotova@msdoubek.cz)

asistent pedagoga - Království Soviček

studentka 1. ročníku SŠ studia - předškolní pedagogika

Kryštof Melichna

(krystof.melichna@msdoubek.cz)

asistent pedagoga - Království Mravenečků kurz Asistent pedagoga

Tereza Voženílková

(tereza.vozenilkova@msdoubek.cz)

vedoucí školní jídelny

kurzy a semináře: Hygienické minimum pro pracovníky školních jídelen (2023), Školské právo pro školní jídelny

 

Mária Blechová kuchařka kurzy a semináře: Pracovní seminář pro pracovníky školních jídelen (2020), Seminář pro školní jídelny - platné hygienické a další předpisy, 
Václava Nováková kuchařka kurzy a semináře: Seminář pro školní jídelny - platné hygienické a další předpisy

Veronika Ipserová

(veronika.ipserova@msdoubek.cz)

školnice - správa budov  
Vlasta Danihelková školnice  
Blanka Hyršová kuchařka  
Vlasta Sušerová školnice