Království ježečků

Personální obsazení

Na této třídě se Vašim dětem věnují paní učitelky Petra Hrdličková a  Andrea Poučová, DiS.

Věkové složení třídy

Zapsáno 26 dětí.

Režim dne

6:30 - 8:00                           příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí učitelkám do třídy, volně spontánní zájmové aktivity, dopolední průběžná svačina
8:00 - 9:15

zdravotně preventivní cvičení a další pohybové aktivity, skupinové práce, individuální činnosti, logopedická prevence, osobní hygiena,

volné činnosti a aktivity řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činost, práce s integrovanými dětmi,

řízené aktivity

9:15 - 11:30 osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku
11:30 - 12:00 osobní hygiena, oběd
12:00 - 14:00 odpočinek respektující individuální potřebu spánku /individuální práce s dětmi/
14:00 - 14:30 osobní hygiena, odpolední svačina
14:30 - 16:30 zájmové činnosti, pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na školní zahradě

Dohodnutá pravidla chování ve třídě

Obrázková a veršovaná pravidla třídy jsou umístěna na viditelném místě a děti jsou s nimi seznamovány průběžně.

Protože se rádi máme, navzájem si pomáháme.

Venku rychle běhat smíme, ve třídě však jen chodíme.

Aby byla kondička, cvičí kluk i holčička.

Vodou ruce omyjeme, bacily tím zaženeme.

I když to chci jinak mít, kamaráda nesmím bít.

Zdravé, dobré jídlo máme, prázdný talíř odevzdáme.

Lehneme si na chvíli, ať nám tělo zesílí.

A když něco porušíme, omluvou to napravíme.

Když si něco rozliju, hadříkem to umyju.

Rozházené stavebnice patří zpátky do krabice.

Když na sebe nekřičíme, tak se dobře uslyšíme.

Kuchyňka

Talířky a hrníčky mají svoje poličky.

Pohovka

Pohovka je spokojená, když je pěkně upravená.

Než si na ni vyhupneme, bačkorky si vyzujeme.

Obchůdek

V obchůdku si nakoupíme, pak si něco uvaříme.

Když si v něm dohrajeme, vše pěkně urovnáme.

Čtenářský koutek

Knihu pěkně prohlížíme, netrháme, neničíme.

Výtvarný koutek

Pastelky i barvičky, mají svoje krabičky.

Štětec, dřívko, tužka - nejsou meč a puška.

Pokojíček

Panenky jsou spokojené, když jsou hezky oblečené.

Každé dítě ti to poví, s kočárkem se nezávodí.

 

 

Věcné podmínky 

Třída s hernou je propojena, obě místnosti jsou prostorné a estetické. Ve třídě jsou stolečky s židličkami a dětský nábytek. Hračky a stavebnice jsou v přístupných skříňkách a poličkách, uzavřené skříňky s didaktickými hračkami jsou označeny piktogramy. Ve třídě jsou rovněž zájmové koutky - kuchyňka se stolečkem a rohovou sedačkou, čtenářský koutek, obchůdek. Výtvarný materiál je uložen na určeném místě ve výtvarném koutku, kde si děti samy mohou vybrat kreslířské a malířské potřeby, modelínu, nůžky a jiný výtvarný materiál. Děti mají určen prostor, kde mohou vystavovat své výtvory např. ze stavebnic. V třídě je rovněž prostor s kobercem určený ke hrám dětí. Při hrách, řízených činnostech a odpočinku využíváme i hernu, kde jsou uložené pomůcky pro pohybové aktivity, velká molitanová stavebnice, auta, kočárky s panenkami apod. Pyžamka si děti věší na věšáčky označené svojí značkou.

 

Před odpočinkem si děti odkládají své věci ve třídě na židličky. Děti průběžně svačí, oběd probíhá v jídelně. Po přečtení pohádky děti odpočívají na lehátku. Dětem, které mají menší potřebu odpočinku a spánku, se učitelka věnuje individuálně formou klidových aktivit ve třídě - práce s dětmi s odkladem školní docházky, dorovnávání nerovností ve vývoji děti v souvislosti s přípravou na školu apod.

 

Šatna dětí se nachází na chodbě, místa dětí jsou označena obrázkovými značkami s pohádkovými motivy.

Během hlavních prázdnin 2016 proběhla ve školce částečná rekonstrukce  - výměna oken, bylo odstraněno nefunkční dřevěné obložení stěn. V herně byl vyměněn koberec a obě místnosti včetně chodby a jídelny jsou nově vymalovány. Byly pořízeny nové informační nástěnky.

Popis úklidu hraček

Děti si mohou hračku vzít, nebo jim ji na požádání podá učitelka.

Po skončení hry děti dají hračky na své místo nebo požádají paní učitelku o pomoc.

Po uklizení hračky si mohou vzít jinou.

Signálem pro uklízení hraček může být pokyn učitelky, která děti upozorní dostatečně dlouhou chvíli předem na blížící se úklid hraček.   

Distanční výuka

 

 

 

 

Děkujeme Denisce za foto
Emičce to krásně kvete