Království Veverek

Třídní vzdělávací program třídy Veverek pro školní rok 2021/2022: 

Rok s Veverkou

Personální obsazení

Na této třídě se Vašim dětem věnuje paní učitelka Anežka Škodová a Bc. Nikola Stehnová.

Věkové složení třídy

Zapsáno je zde 25 dětí.

Organizace dne: Veverky

6:00 - 7:00 Scházení všech dětí ve třídě Mravenečků

7:00 - 8:00 Scházení dětí ve třídě Veverek, volné spontánní zájmové aktivity

8:00 - 9:30 Pohybové aktivity, zdravotně preventivní cvičení, skupinové práce, individuální činnosti, logopedická prevence, osobní hygiena, dopolední průběžná svačinka, činnosti dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené na hry a zájmovou činnost, skupinové práce, práce s integrovanými dětmi.

9:30 - 11:30 Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:30 - 12:00 Oběd ve třídě Veverek

12:00 - 14:00 Odpočinek

14:00 - 15:00 Osobní hygiena, průběžná odpolední svačina

15:00- 17:00 Volné činnosti a aktivity dětí řízené učitelkami zaměřené především na hry, zájmové aktivity dětí ve třídě Veverek, v případě pěkného počasí pobyt na školní zahradě

Charakteristika třídy 

Třída Veverek je přizpůsobena nábytkem i pomůckami skupině mladších dětí (3-5 roky). Do třídy je zapsáno 25 dětí, z toho 10 chlapců a 15 dívek navštěvujících MŠ. Mateřská škola se nachází v jednopodlažní budově, součástí třídního komplexu je šatna, umývárna a WC dětí. Třída je vybavena vhodným nábytkem s dostatečným množstvím hraček. Součástí třídy je interaktivní tabule s nainstalovanými výukovými programy a přístupem k internetu. Děti mají volný přístup ke všem hračkám, výtvarnému materiálu a tělovýchovnému náčiní. Odpolední odpočinek děti tráví ve své třídě na lehátkách.

Zaměření třídy

Pracujeme podle ŠVP s názvem „O DOUBKOVÉM KRÁLOVSTVÍ“. Tento program je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Obsahuje 3 integrované bloky s tématy KRÁLOVSTVÍ ZEMĚ, KRÁLOVSTVÍ PŘÍRODY a KRÁLOVSTVÍ LIDÍ, které jsou v TVP rozvinuty do podtémat. Společně s dětmi se veverka Čiperka /maňásek/ vydává hledat kamarády, kteří za pomoci písniček, říkadel, pohádek projdou celý rok. Povedeme děti k upevňování hygienických návyků a samostatnosti a socializaci.

Dohodnutá pravidla chování ve třídě 

V naší třídě máme vytvořena pravidla a písničku, která nás na ně upozorňuje.

 • Protože se rádi máme, navzájem si pomáháme.
 • Aby byla kondička, cvičí kluk i holčička.
 • Vodou ruce umyjeme, bacily tím zaženeme.
 • Je nás hodně ve třídě, potichu proto mluvíme.
 • Rychle běhat venku smíme, ve třídě však jen chodíme.
 • Kouzelná slovíčka otvírají srdíčka.
 • Každá hračka má své místo, to my víme najisto.
 • Pečujeme o své zdraví a přírodu, udržujeme čistotu.
 • I když to chci jinak mít, kamaráda nesmím bít.
 • Dobré zdravé jídlo máme, prázdný talíř odevzdáme.
 • Lehneme si na chvíli, ať nám tělo zesílí.
 • A když něco porušíme, omluvou to napravíme.

Pravidelné třídní aktivity

 • Komunitní kruh
 • Jazykové chvilky
 • Oslavy svátků, narozenin
 • Denní rituály
 • Pohádkové chvilky před spaním

Plánované akce

 • Plavání
 • Divadelní představení
 • Vánoční dílnička
 • Velikonoční dílnička
 • Výlet
 • Sběr papíru a plastu

Distanční výuka

 

Zoinka se krásně naučila básničku
Lucinka stříhala a vybarvovala klíč na odemykání jara
Kamilka tvořila tulipán
Daníkovo tvoření - klíč na odemykání jara i sněženka
Daník si doma pěkně hraje
Laurinka si přijela s maminkou pro pracovní listy
Kája s klíčem k odemykání jara
Sofinka namíchala barvičky, naučila se básničku a vyrobila vlastní klíč k odemykání jara
Barunka si z papíru složila a následně vybarvila tulipány rovnou dva
Emmička při vybarvování klíče na odemykání jara
Ninuška si z papíru složila povedený tulipán
Terezka se pustila do tvoření ovečky
Mája při velikonočním tvoření
Daník si dal záležet s vypracováním pracovních listů
Kamilka zkoušela namíchat barvičky, pokus se jí velmi líbil
Ninuška si doma procvičovala i kreslení spirálek
Máťa si na svačinu udělal ovocný salátek - ovoce oloupal i nakrájel
Artík se pustil nejen do míchání barviček, ale vyrobil si také klíč na odemykání jara
Terezka W. zasadila kytičku, vyrobila si z papíru tulipán a vypracovala pracovní list na dny v týdnu
Barunka si doma vyrobila růžového zajíčka
Sofča si poradila se spirálkami a s nadšením se pustila i do tvoření námětů od Soviček
Šíma doma procvičil kreslení spirál, správně přiřadil mláďátka a dotvořil a vystřihnul klíč k odemykání jara
Daník
Barunka
Kamča
Terezka se pustila do zajíčků a má celou rodinku
Sofinka
Laurinka
Kamilka
Terezka W.
Šíma
Daník
Ninuška
Barunka P.
Terezka W.
Lucinka
Ninuška
Kamča
Barunka si užívá jara
Barunka a velikonoční tvoření
Artík o Velikonocích
Sofča tvořila zajíčka
Sofinka barvila vajíčka
Mája poslala do školky pohled
Nina při tvoření
Velikonoce u Terezky
První účastníci šipkované Daník s Ríšou
Kamilka při šipkované a při plnění pracovních listů
Adélka zdraví, již oslavila páté narozeniny
Ninuška poctivě vyplnila všechny pracovní listy a s Vojtíkem hrála šipkovanou po Svítkově
Laurinka se Zoinkou hrály také šipkovanou a moc si ji užily
Artík se s rodinou také vydal po stopách šipkované
Mája posílá pozdrav, úkoly ji moc baví
Daník P. posílá pozdrav
Daník slaví krásné páté narozeniny