Království Veverek

Třídní vzdělávací program třídy Veverek pro školní rok 2022/2023 „Rok s Veverkou“ 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ: 

Renáta Adamová 

Kateřina Rychterová 

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY: 

Do třídy Veverek je zapsáno 25 dětí, z toho 11 chlapců a 14 dívek ve věku 4-5 let. Třída je nábytkem i pomůckami přizpůsobena věku dětí. Mateřská škola se nachází v jednopodlažní budově, součástí třídního komplexu je šatna, umývárna a WC dětí. Ve vybavení třídy je interaktivní tabule s nainstalovanými výukovými programy a přístupem k internetu. Děti mají volný přístup ke všem hračkám, výtvarnému materiálu a tělovýchovnému náčiní. Odpolední odpočinek trávíme ve své třídě na lehátkách. 

Pracujeme podle ŠVP s názvem „O Doubkovém království“, děti se společně s veverkou Čiperkou /maňásek/ vydávají hledat kamarády. Za pomoci písniček, říkadel, pohádek projdou za celý rok 3 integrovanými bloky s tématy Království země, Království přírody a Království lidí. Povedeme děti k upevňování hygienických návyků a samostatnosti a socializaci. 

PRAVIDELNÉ TŘÍDNÍ AKTIVITY 

Komunitní kruh 

Jazykové chvilky 

Oslavy svátků a narozenin 

Denní rituály 

Pohádkové chvilky před spaním 

REŽIM DNE: 

6:00 - 7:30 Scházení všech dětí ve třídě Mravenečků
7:30 - 8:00 Scházení dětí ve třídě Veverek, volné spontánní zájmové aktivity
8:00 - 9:30 Pohybové aktivity, skupinové práce, osobní hygiena, dopolední průběžná svačinka
9:30 - 11:30 Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku 
11:30 - 12:00 Oběd ve třídě Veverek
12:00 - 14:00 Odpočinek
14:00 - 15:00 Osobní hygiena, průběžná odpolední svačina
15:00 - 17:00 Volné činnosti a aktivity dětí, zájmové aktivity dětí, pobyt na zahradě

 

PLÁNOVANÉ AKCE: 

Divadelní představení 

Vánoční dílnička 

Velikonoční dílnička 

Sběr papíru a plastu