Království Veverek

Třídní vzdělávací program třídy Veverek pro školní rok 2023/2024 „Rok s Veverkou“ 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ: 

Bc. Radka Dvořáková

Bc. Martina Novotná

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY: 

Do třídy Veverek je zapsáno 25 dětí, z toho 14 chlapců a 11 dívek ve věku 5-7 let. Třída je nábytkem i pomůckami přizpůsobena věku dětí. Mateřská škola se nachází v jednopodlažní budově, součástí třídního komplexu je šatna, umývárna a WC dětí. Ve vybavení třídy je interaktivní tabule s nainstalovanými výukovými programy a přístupem k internetu. Děti mají volný přístup ke všem hračkám, výtvarnému materiálu a tělovýchovnému náčiní. Odpolední odpočinek trávíme ve své třídě na lehátkách. 

Pracujeme podle ŠVP s názvem „O Doubkovém království“, děti se společně s veverkou Čiperkou /maňásek/ vydávají hledat kamarády. Za pomoci písniček, říkadel, pohádek projdou za celý rok 3 integrovanými bloky s tématy Království země, Království přírody a Království lidí. Povedeme děti k upevňování hygienických návyků a samostatnosti, socializaci a k předškolní přípravě.

PRAVIDELNÉ TŘÍDNÍ AKTIVITY 

Komunitní kruh 

Jazykové chvilky

Oslavy svátků a narozenin 

Denní rituály 

Metodu dobrého startu

Centra aktivit

Pohádkové chvilky před spaním 

REŽIM DNE: 

6:00 - 7:30

Scházení všech dětí ve třídě Mravenečků

7:30 - 8:00

Scházení dětí ve třídě Veverek, volné spontánní zájmové aktivity

8:00 - 9:30

Pohybové aktivity, skupinové práce, osobní hygiena, dopolední průběžná

Svačinka, Centra aktivit, Metoda dobrého startu.

9:30 - 11:30

Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku 

11:30 - 12:00

Oběd ve třídě Veverek

12:00 - 14:00

Odpočinek

14:00 - 15:00

Osobní hygiena, průběžná odpolední svačina

15:00 - 17:00

Volné činnosti a aktivity dětí, zájmové aktivity dětí, pobyt na zahradě

 

PLÁNOVANÉ AKCE: 

Plavání

Sauna

Divadelní představení 

Muzikoterapie

Ekocentrum Paleta

Východočeská knihovna a museum

Dílničky s rodiči 

Besídka pro rodiče 

Zpívání u vánočního stromečku

Masopustní průvod

Přespání ve školce

Sběr papíru a plastu