Království Mravenečků

Třídní vzdělávací program třídy Mravenečků pro školní rok 2022/2023 „Rok s Mravenečky“ 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ: 

Učitelky:

Bc. Martina Novotná 

Bc. Martina Jehličková 

Asistent pedagoga:

Kryštof Melichna 

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY: 

Do třídy Mravenečků je zapsáno 24 dětí ve věku 2 až 4 roky, z toho je 12 chlapců a 12 dívek. Třída je uzpůsobena nejmenším dětem vybavením i nábytkem. Mateřská škola se nachází v jednopodlažní budově, součástí třídního komplexu je šatna, umývárna a WC dětí. Ve vybavení třídy je interaktivní tabule s nainstalovanými výukovými programy a přístupem k internetu. Děti mají volný přístup ke všem hračkám, výtvarnému materiálu a tělovýchovnému náčiní. Odpolední odpočinek trávíme ve své třídě na lehátkách. 

Pracujeme podle ŠVP s názvem „O Doubkovém království“, děti se společně s mravenečkem Ferdou /maňásek/ vydávají hledat kamarády. Za pomoci písniček, říkadel, pohádek projdou za celý rok 3 integrovanými bloky s tématy Království země, Království přírody a Království lidí. Povedeme děti k upevňování hygienických návyků a samostatnosti a socializaci. Důležitým vzdělávacím cílem bude pro nás adaptace dětí na nové prostředí a kolektiv. 

PRAVIDELNÉ TŘÍDNÍ AKTIVITY:

Komunitní kruh 

Jazykové chvilky 

Oslavy svátků a narozenin 

Denní rituály 

Pohádkové chvilky před spaním 

REŽIM DNE: 

6:30 - 7:30 Scházení dětí ze všech tříd ve třídě Mravenečků
7:30 - 8:00 Individuální řízená činnost a volná hra
8:00 - 9:30 Pohybové aktivity, skupinové práce, osobní hygiena, dopolední průběžná svačinka
9:30 - 11:30 Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku
11:30 - 12:00 Oběd ve třídě Mravenečků
12:00 - 14:00 Odpočinek
14:00 - 15:00 Osobní hygiena, průběžná odpolední svačina
15:00- 17:00 Volné aktivity dětí, zájmové aktivity dětí ve třídě Veverek, pobyt na školní zahradě 

 

PLÁNOVANÉ AKCE: 

Divadelní představení 

Vánoční dílnička 

Velikonoční dílnička 

Sběr papíru a plastu