Přijímání dětí do MŠ - prázdniny 2020

Příjem žádostí dětí z jiných mateřských škol na prázdninový provoz 2020 bude probíhat ve dnech 1. a 2.6.2020 od 8:00 do 16:00 hodin. Vzhledem k současné situaci je nutné si předem domluvit přesný čas podání žádosti na tel. čísle 605 204 672 u ředitelky školy. 

  • Mateřská škola Doubek Pardubice - Svítkov a Lány na Důlku (pracoviště ve Svítkově, K Dubině 693) bude přijímat cizí děti v prázdninovém provozu v týdnu od 1. 7. do 24. 7. 2020 a 24. - 28. 8. 2020.
  • Na prázdninový provoz se budou přijímat děti z cizích školek jen 3. školského obvodu. Přednostně budou přijímány děti zaměstnaných rodičů.
  • kapacita je 20 míst pro děti z jiných mateřských škol

Zákonný zástupce dítěte přinese v předem domluvený čas vyplněný formulář, potvrzení od zaměstnavatele, že v dané době nemůže čerpat řádnou dovolenou a připravenou finanční částku na školné a pro zálohu na stravné, která bude vypočítána podle doby umístění dítěte (za 1 týden docházky činí stravné 175,-Kč a školné 140,- Kč; tedy celkem 315,- Kč)