Přijímání dětí do MŠ - prázdniny 2019

Příjem dětí z jiných mateřských škol na prázdninový provoz 2019 se koná 29. 4. 2019 od 7,00 do 16,00 hod

Mateřská škola Doubek Pardubice - Svítkov a Lány na Důlku (pracoviště ve Svítkově, K Dubině 693) bude přijímat cizí děti v prázdninovém provozu v týdnu od 19. 8.  do 23. 8. 2019. 

Počet volných míst je 10.

Zákonný zástupce dítěte přinese v tento den vyplněný formulář, potvrzení od zaměstnavatele, že v dané době nemůže čerpat řádnou dovolenou a připravenou finanční částku pro zálohu na stravné  (175,-Kč) a školné (143,- Kč).
Celkem = 318,- Kč