Přijímání dětí do MŠ - prázdniny 2020

Příjem dětí z jiných mateřských škol na prázdninový provoz 2020 se koná 27. 4. 2020 od 7,00 do 16,00 hod

Mateřská škola Doubek Pardubice - Svítkov a Lány na Důlku (pracoviště ve Svítkově, K Dubině 693) bude přijímat cizí děti v prázdninovém provozu v týdnu od 13. 7. do 17. 7. 2020.

Počet volných míst je  - bude upřesněn do konce března.

Zákonný zástupce dítěte přinese v tento den vyplněný formulář, potvrzení od zaměstnavatele, že v dané době nemůže čerpat řádnou dovolenou a připravenou finanční částku pro zálohu na stravné  (175,-Kč) a školné (140,- Kč).
Celkem = 315,- Kč