Děti si ve školce nejen hrály, ale také pilně pracovaly - cvičily, malovaly, naučily se říkanku a tvořily muchomůrku z keramické hlíny.