Školné a stravné pro školní rok 2023/2024

 

Úplata za vzdělávání "školné" o hlavních prázdninách 2023: 

  1. pracoviště v Lánech na Důlku a Vila (K Dubině) jsou uzavřeny pro měsíc červenec a od 1. - 25. 8. 2023; tzn. že platba školného bude pouze za dny od 28. - 31. 8., tj. 4 dny (35Kč/1den) = 140 Kč (platí samozřejmě pouze pro děti, které "školné" platí). Pro děti z těchto pracovišť, které budou docházet v období od 31. 7. - 25. 8. na hlavní pracoviště Miloslava Špinky bude školné stanoveno ve výši 35Kč/za každý den, který si rodiče  předem nahlásili ve svých kmenových třídách. 
  2. pracoviště hlavní v ulici Miloslava Špinky je uzavřeno od 3. 7. - 28. 7. 2023, tzn. že platba školného bude za dny od 31. 7. - 31. 8. 2023. Platbu hradí rodiče, i když jejich dítě nebude do školky o prázdninách docházet. Školné je v tomto případě 35 Kč (31. 7.) + 800 Kč (srpen).
  • Úplata za vzdělávání "školné" pro školní rok 2023/2024 zůstává ve výši 800 Kč. 

 

Dotazy k platbám řešte s vedoucí školní jídelny přes e-mail: jídelna@msdoubek.czDěkujeme

 

Vážení rodiče,

 

rádi bychom vás informovali o platbách v MŠ Doubek pro školní rok 2023/2024. 

 

Upřednostňujeme bezhotovostní platby. U plateb je nutné uvádět variabilní symbol. Pro stávající děti platí VS z minulého školního roku, nově nastupující děti obdrží VS do konce června prostřednictvím emailu.

Úplaty za letní prázdninový provoz (poměrné úplaty) se hradí do konce měsíce června (bližší informace v červnu). Přeplatky se vrací po ukončení školního roku.

Stravné

Stravné se ve školním roce 2023/2024 platí zálohově ve výši 900,- Kč/měsíc. První platbu je třeba zaplatit v září, ostatní platby vždy do 5. dne daného měsíce. 

Číslo účtu určeno pouze pro platby stravného – 12132561/0100 (Komerční banka)  

Stravné pro strávníky do 6 let:                               Přesnídávka                                       10,- Kč

                                                                               Oběd                                                  27,- Kč

               Svačina                                              10,- Kč   

                 Celkem celodenní 47,- Kč

Stravné pro strávníky od 7 let (do této skupiny jsou zařazovány děti, které v průběhu školního roku 2020/2021 dosáhnou věku 7 let):                                             

                                                                               Přesnídávka                                       11,- Kč

                                                                               Oběd                                                  27,- Kč

                                                                               Svačina                                              10,- Kč                                                                                                                            Celkem celodenní 48,- Kč

Každý strávník bude mít po přijetí platby stravu automaticky přihlášenou. Rodiče jsou povinni v případě nepřítomnosti dítěte stravu odhlásit – elektronicky v aplikaci Strava.cz, případně telefonicky u vedoucí jídelny. Odhlášení je možné pouze do 8:00 hod. aktuálního dne.

Přihlašovací údaje k aplikaci dostanou rodiče od vedoucí školní jídelny. Pro stávající děti platí přihlašování z minulého roku.

Způsoby úhrady:

  • Převod z bankovního účtu / trvalý příkaz
  • Inkaso – je potřebné mít povolený dostatečný finanční limit
  • Předem nahlášená platba v hotovosti u vedoucí školní jídelny

Školné

Výše školného pro školní rok 2023/2024 je stanovena na 800,- Kč/měsíc, hradí se do 5. dne aktuálního měsíce. První platbu je třeba uhradit do 5. září 2023. Děti, které do 31.8.2023 dosáhnou 5 let věku, školné pro daný rok neplatí.

Číslo účtu určeno pouze pro platby školného  – 10137561/0100 (Komerční banka) POZOR JINÝ ÚČET NEŽ STRAVNÉ.

 

Způsoby úhrady:

  • Převod z bankovního účtu / trvalý příkaz
  • Inkaso – je potřebné mít povolený dostatečný finanční limit
  • Předem nahlášená platba v hotovosti u vedoucí školní jídelny

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

Soubory ke stažení