Školné a stravné pro školní rok 2022/2023

Úplata za vzdělávání "školné" pro školní rok 2023/2024 zůstává ve výši 800 Kč. 

 

Dotazy k platbám řešte s vedoucí školní jídelny přes e-mail: jídelna@msdoubek.czDěkujeme

 

Vážení rodiče,

 

rádi bychom vás informovali o platbách v MŠ Doubek pro školní rok 2022/2023. 

 

Upřednostňujeme bezhotovostní platby. U plateb je nutné uvádět variabilní symbol. Pro stávající děti platí VS z minulého školního roku, nově nastupující děti obdrží VS do konce června prostřednictvím emailu.

Úplaty za letní prázdninový provoz (poměrné úplaty) se hradí do konce měsíce června (bližší informace v červnu). Přeplatky se vrací po ukončení školního roku.

Stravné

Stravné se ve školním roce 2022/2023 platí zálohově ve výši 900,- Kč/měsíc. První platbu je třeba zaplatit do 5. srpna 2021 (záloha za září), ostatní platby vždy do 5. dne předchozího měsíce. 

Číslo účtu určeno pouze pro platby stravného – 12132561/0100 (Komerční banka)  

Stravné pro strávníky do 6 let:                               Přesnídávka                                       10,- Kč

                                                                               Oběd                                                  27,- Kč

               Svačina                                              10,- Kč   

                 Celkem celodenní 47,- Kč

Stravné pro strávníky od 7 let (do této skupiny jsou zařazovány děti, které v průběhu školního roku 2020/2021 dosáhnou věku 7 let):                                             

                                                                               Přesnídávka                                       11,- Kč

                                                                               Oběd                                                  27,- Kč

                                                                               Svačina                                              10,- Kč                                                                                                                            Celkem celodenní 48,- Kč

Každý strávník bude mít po přijetí platby stravu automaticky přihlášenou. Rodiče jsou povinni v případě nepřítomnosti dítěte stravu odhlásit – elektronicky v aplikaci Strava.cz, případně telefonicky u vedoucí jídelny. Odhlášení je možné pouze do 8:00 hod. aktuálního dne.

Přihlašovací údaje k aplikaci dostanou rodiče nových dětí v červnu 2022 prostřednictvím emailu. Pro stávající děti platí přihlašování z minulého roku.

Způsoby úhrady:

  • Převod z bankovního účtu / trvalý příkaz
  • Inkaso – je potřebné mít povolený dostatečný finanční limit
  • Předem nahlášená platba v hotovosti u vedoucí školní jídelny

Školné

Výše školného pro školní rok 2022/2023 je stanovena na 800,- Kč/měsíc, hradí se do 5. dne aktuálního měsíce. První platbu je třeba uhradit do 5. září 2022. Děti, které do 31.8.2022 dosáhnou 5 let věku, školné pro daný rok neplatí.

Číslo účtu určeno pouze pro platby školného  – 10137561/0100 (Komerční banka) POZOR JINÝ ÚČET NEŽ STRAVNÉ.

 

Způsoby úhrady:

  • Převod z bankovního účtu / trvalý příkaz
  • Inkaso – je potřebné mít povolený dostatečný finanční limit
  • Předem nahlášená platba v hotovosti u vedoucí školní jídelny

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

Soubory ke stažení