Školné a stravné od 1.9.2019

Vážení  strávníci,

v rámci zkvalitňování služeb jídelny Vám nabízíme novou službu

Objednávání stravy Internetem

Aplikace Strava.cz Vám umožní přihlašovat či odhlašovat stravu prakticky odkudkoli a kdykoli.  Přihlašování probíhá pod uživatelským jménem a je chráněno heslem.

V aplikaci najdete vždy aktuální informace o vydané stravě, stavu vašeho konta. Můžete také sledovat historii vašich objednávek a plateb za stravu.

Na jídelníčku vždy najdete informaci o alergenech obsažených v konkrétních pokrmech.

Pro přidělení uživatelského jména a hesla se, prosím, zaregistrujte v kanceláři  školní jídelny.

Mobilní aplikaci strava.cz pro telefony a tablety s operačním systémem Android si můžete zdarma stáhnout na Google Play, odkaz pro stažení najdete na www.strava.cz

 

Způsob placení školného a stravného pro školní rok 2019/2020

Na každý nový školní rok je třeba vyplnit novou přihlášku ke stravování.

Úhrada školného i stravného je možná bezhotovostním převodem na účet mateřské školy. Částka se platí vždy na příslušný kalendářní měsíc a je třeba ji uhradit nejpozději do 5. dne v měsíci. Platbu za měsíc září je třeba uhradit nejpozději do 15. září 2019.

Prázdninové /poměrné/ úplaty včetně stravného se platí převodem na bankovní účet školy do konce měsíce června. Prázdninové stravné se hradí pouze na konkrétní dny, kdy je dítě během letních prázdnin přihlášené k docházce do MŠ.

Školné ve výši 560,- Kč i stravné ve výši 740,- Kč se hradí společně, tj. pro školní rok 2019/2020 celková částka činí částka 1300,- Kč/měsíc.

Děti, které k 31. 8. 2019 dovršily věku 5 let, platí pouze stravné ve výši 740,- Kč/měsíc.

Děti s odkladem školní docházky platí pouze stravné ve výši 740,- Kč/měsíc.

Číslo účtu mateřské školy – 10137561 / 0100 (Komerční banka), variabilní symbol Vám byl přidělen. 

Za předpokladu, že dítě do MŠ dochází pouze do oběda, je možné po předem nahlášené skutečnosti, platit stravné bez odpolední svačiny.