Školné a stravné od 1.3.2021

Vážení rodiče, 

vzhledem ke zdražení potravin, jsme nuceni zvýšit cenu za stravné.

Od 1. 3. 2021 bude cena pro děti do 6 let 38 Kč za celodenní stravu a pitný režim . Pro děti od 6 let 39 Kč za celodenní stravu a pitný režim. 

Cenu zálohy v tuto chvíli měnit nebudeme. 

 

Děkujeme za pochopení, protože jen tímto krokem můžeme udržet pestrost a rozmanitost přesnídávek, obědů a svačinek. 

 

 

Vážení rodiče,

 

rádi bychom vás informovali o cenách za školní stravování v MŠ Doubek pro školní rok 2020/2021, o způsobech úplaty za pobyt a také o termínech a výši plateb a upozornili na změnu bankovních účtů.

Měsíční platby za stravu a školné je potřebné uhradit vždy do 5. dne v měsíci. Upřednostňujeme bezhotovostní platby. U plateb je nutné uvádět variabilní symbol. Pro stávající děti platí VS z minulého školního roku, nově nastupující děti obdrží VS v září při nástupu do MŠ.

Úplaty za letní prázdninový provoz (poměrné úplaty) se hradí do konce měsíce června (bližší informace v červnu). Přeplatky se vrací po ukončení školního roku.

 

Stravné

Stravné se ve školním roce 2020/2021 platí zálohově ve výši 740,- Kč/měsíc. První dvě platby (na září a říjen 2020) je potřebné uhradit v termínu do 5. září 2020.

Číslo účtu určeno pouze pro platby stravného – 12132561/0100 (Komerční banka)     !!!POZOR, ZMĚNA!!!

Stravné pro strávníky do 6 let:                           Přesnídávka                                        7,- Kč

                                                                               Oběd                                                 18,- Kč

                                                                               Svačina                                               7,- Kč

                                                                               Nápoje                                                3,- Kč

                                                                               Celkem celodenní s nápoji               35,- Kč

 

Stravné pro strávníky od 7 let (do této skupiny jsou zařazovány děti, které v průběhu školního roku 2020/2021 dosáhnou věku 7 let):                                              Přesnídávka                                       7,- Kč

                                                                               Oběd                                                 20,- Kč

                                                                               Svačina                                               7,- Kč

                                                                               Nápoje                                                3,- Kč

                                                                               Celkem celodenní s nápoji               37,- Kč

 

Každý strávník bude mít po přijetí platby stravu automaticky přihlášenou. Rodiče jsou povinni v případě nepřítomnosti dítěte stravu odhlásit – elektronicky v aplikaci Strava.cz, případně telefonicky u vedoucí jídelny. Odhlášení je možné pouze do 8:00 hod. aktuálního dne.

Přihlašovací údaje k aplikaci dostanou rodiče nových dětí v září 2020 při nástupu do MŠ. Pro stávající děti platí přihlašování z minulého roku.

 

Školné

Výše školného pro školní rok 2020/2021 je stanovena na 560,- Kč/měsíc, hradí se do 5. dne aktuálního měsíce. Děti, které do 31.8.2020 dosáhnou 5 let věku, školné pro daný rok neplatí.

Číslo účtu určeno pouze pro platby školného  – 10137561/0100 (Komerční banka)

 

Způsoby úhrady:

  • Převod z bankovního účtu / trvalý příkaz
  • Inkaso – je potřebné mít povolený dostatečný finanční limit
  • Předem nahlášená platba v hotovosti u vedoucí školní jídelny

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

Soubory ke stažení