Království žabiček

Třídní vzdělávací program třídy Žabiček pro školní rok 2023/2024 „Rok s Žabičkami“ 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ: 

Učitelky: 

Jitka Kubalíková, Dis.

Bc. Michaela Bolcárová

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY: 

Do třídy Žabiček je zapsáno 15 dětí ve věku 2,5 roku až 3 roky, z toho je 10 chlapců a 5 dívek. Třída je uzpůsobena vybavením i nábytkem věku dětí. Třída se nachází v prvním patře dvoupodlažní budovy. Hračky a výtvarný materiál jsou uloženy ve skříňkách a děti k nim mají neomezený přístup. Součástí třídního komplexu je šatna, umývárna a WC dětí. Odpolední odpočinek děti tráví ve své třídě na lehátkách.

Pracujeme podle ŠVP s názvem „O Doubkovém království“. Za pomoci písniček, básniček a pohádek projdou děti za celý rok 3 integrovanými bloky s tématy Království země, Království přírody a Království lidí. S Žabákem Skokanem povedeme děti k upevňování hygienických návyků, samostatnosti a socializaci. Důležitým vzdělávacím cílem bude pro nás adaptace dětí na nové prostředí a kolektiv. 

PRAVIDELNÉ TŘÍDNÍ AKTIVITY: 

Komunitní kruh 

Jazykové chvilky 

Oslavy svátků a narozenin 

Denní rituály 

Pohádkové chvilky před spaním 

REŽIM DNE: 

6:00 - 7:30

Scházení všech dětí ve třídě Žabiček 

7:30 - 8:00

Scházení dětí ve svých třídách

8:45 - 9:00

Svačina

9:00 - 9:15

Skupinové práce

9:15 - 11:15

Pobyt venku

11:15 - 12:00

Oběd

12:00 - 14:00

Odpočinek

14:00 - 14:30

Svačina

14:30 - 17:00

Pobyt venku

 

PLÁNOVANÉ AKCE: 

Divadelní představení 

Vánoční dílnička 

Velikonoční dílnička 

Sběr papíru a plastu