Království žabiček

Třídní vzdělávací program třídy Žabiček pro školní rok 2022/2023 „Rok s Žabičkami“ 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ: 

Učitelky: 

Renata Kazdová 

Jana Žílová 

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY: 

Do třídy Žabiček je zapsáno 15 dětí ve věku 2 až 3 roky, z toho je 9 chlapců a 6 dívek. Třída je uzpůsobena vybavením i nábytkem věku dětí. Třída se nachází v prvním patře dvoupodlažní budovy, je prostorná a estetická. Ve třídě jsou stolečky s židličkami, dětský nábytek a prostor s kobercem určený ke hrám dětí. Hračky a stavebnice jsou v přístupných skříňkách a poličkách, uzavřené skříňky s hračkami jsou označeny obrázky. Výtvarný materiál je uložen na určeném místě ve výtvarném koutku, kde si děti samy mohou vybrat kreslířské a malířské potřeby, modelínu, nůžky a jiný výtvarný materiál. Odpolední odpočinek děti tráví ve své třídě na lehátkách. Součástí třídního komplexu je šatna, umývárna a WC dětí. Ve vybavení třídy je interaktivní tabule s nainstalovanými výukovými programy a přístupem k internetu. Děti mají volný přístup ke všem hračkám, výtvarnému materiálu a tělovýchovnému náčiní. Odpolední odpočinek trávíme ve své třídě na lehátkách. 

Pracujeme podle ŠVP s názvem „O Doubkovém království“. Za pomoci písniček, říkadel, pohádek projdou děti za celý rok 3 integrovanými bloky s tématy Království země, Království přírody a Království lidí. S Žabičkou Evičkou povedeme děti k upevňování hygienických návyků a samostatnosti a socializaci. Důležitým vzdělávacím cílem bude pro nás adaptace dětí na nové prostředí a kolektiv. 

PRAVIDELNÉ TŘÍDNÍ AKTIVITY: 

Komunitní kruh 

Jazykové chvilky 

Oslavy svátků a narozenin 

Denní rituály 

Pohádkové chvilky před spaním 

REŽIM DNE: 

6:00 - 7:30 Scházení všech dětí ve třídě Žabiček 
7:30 - 8:00 Scházení dětí ve svých třídách
8:45 - 9:00 Svačina
9:00 - 9:15 Skupinové práce
9:15 - 11:15 Pobyt venku
11:15 - 12:00 Oběd
12:00 - 14:00 Odpočinek
14:00 - 14:30 Svačina
14:30 - 17:00 Pobyt venku

 

PLÁNOVANÉ AKCE: 

Divadelní představení 

Vánoční dílnička 

Velikonoční dílnička 

Sběr papíru a plastu