Charakteristika MŠ

 

Naše poslání:

 • Doplňovat a podporovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení.
 • Smysluplně obohacovat denní program dítěte v průběhu jeho předškolních let a poskytovat dítěti odbornou péči.
 • Usilovat o to, aby první vzdělávací krůčky dítěte byly stavěny na promyšleném, odborně podepřeném a lidsky i společensky hodnotném základě, a aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělávání.

Naše vize:

Mateřská škola Doubek Pardubice – místo, kde jsme rádi.

 

NABÍZÍME:

 • tým odborných pracovníků
 • pedagogické poradenství
 • individuální práce logopeda
 • využití Metody dobrého startu, jako vstupní etapy čtení a psaní
 • individuální rozvoj dítě na základě pedagogické diagnostiky ISophi
 • vedení dětí k samostatnosti a zdravému přístupu k životu
 • pohybové, umělecké, hudební, jazykové a dramatické aktivity v průběhu dne v rámci společných činností - proto nemáme kroužky
 • vytváření správných stravovacích návyků s pomocí naší školní kuchyně
 • společná setkávání během roku
 • doporučení či zapůjčení odborné literatury

Něco navíc:

 • keramika 
 • logopedie
 • saunování nebo návštěva solné jeskyně
 • divadla, návštěvy muzea, planetária, knihovny, celodenní výlet i programy Palety Pardubice
 • pro starší děti plavání
 • možnost dietního stravování pro děti
 • fotografie dětí uložené v chráněné aplikaci Naše MŠ