Charakteristika MŠ

Mateřská škola Doubek Pardubice je od 1. 1. 2003 trojtřídní – došlo ke spojení dvou objektů v jeden samostatný právní subjekt, a to MŠ Svítkov (hlavní pracoviště) a MŠ Lány na Důlku (odloučené pracoviště). Škola vykonává činnost mateřské školy a školní jídelny s kapacitou 78 dětí a stravovaných a zajišťuje stravování pro zaměstnance. 

MŠ Svítkov se nachází v klidném prostředí vilové zástavby městského obvodu Pardubice 6, v blízkosti lesa. Jednopatrovou budovu MŠ se zvýšeným přízemím obklopuje zahrada osázená stromy a keři, je zde domek k ukládání hraček a herní prvky. Škola využívá i nedalekou zahradu se vzrostlými stromy. 50 dětí je rozděleno do dvou věkově homogenních tříd. Ve školním roce 2020/2021 plánujeme budovu opustit a přestěhovat se do nové školy v blízkosti plochodrážního stadionu ve Svítkově. 

MŠ Lány na Důlku sídlí v jedné z přízemních částí samostatně stojící jednopatrové budovy a rovněž se nachází v klidném prostředí vilové zástavby v bezprostřední blízkosti dětského hřiště. Přilehlá zahrada s bohatou zelení je rovněž vybavena herními prvky a zahradním domkem s hračkami. 26 dětí je zařazeno v jedné věkově heterogenní třídě.

 

Součástí budov obou mateřských škol je školní kuchyně.

 

Hlavním předmětem činnosti MŠ je poskytování předškolního vzdělávání a školských služeb a vykonávání činnosti mateřské školy a školní jídelny.

MŠ ve své koncepci usiluje o profesionalitu a vstřícnost při poskytování vysoce kvalitní služby založené na rovnocenném partnerství, spolupráci mezi rodiči a mateřskou školou; rozvíjí individuální schopnosti dítěte a jeho emoční inteligenci; vede dítě k tomu, aby získalo fyzickou, psychickou a sociální samostatnost, základy zdravého sebevědomí, sebejistoty a tvořivosti. Podporujeme rozvoj řečových dovedností. 

MŠ aktivně spolupracuje se zřizovatelem, s místní ZŠ, s dobrovolnickým centrem KONEP, se školskými poradenskými zařízeními, s hokejbalovým klubem, s místními hasiči, ale především s rodiči dětí. Starší děti se účastní plavecké výuky. MŠ pořádá rozmanité akce pro děti v MŠ i mimo ni a organizuje mnoho akcí společných s rodiči dětí. Zapojujeme děti, zaměstnance školy a rodiče do třídění odpadu.