Království Soviček

Třídní vzdělávací program třídy Soviček pro školní rok 2022/2023 „Rok se Sovičkou“ 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ: 

Učitelky: 

Bc. Kateřina Rychterová

Renáta Adamová

Asistent pedagoga: 

Kryštof Melichna

 

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY: 

Do třídy Soviček je zapsáno 26 dětí ve věku 5 až 7 roků, z toho je 14 chlapců a 12 dívek. Třída je uzpůsobena vybavením i nábytkem věku dětí. Mateřská škola se nachází v jednopodlažní budově, součástí třídního komplexu je šatna, umývárna a WC dětí. Ve vybavení třídy je interaktivní tabule s nainstalovanými výukovými programy a přístupem k internetu. Děti mají volný přístup ke všem hračkám, výtvarnému materiálu a tělovýchovnému náčiní. Odpolední odpočinek trávíme ve své třídě na lehátkách. 

Pracujeme podle ŠVP s názvem „O Doubkovém království“. Za pomoci písniček, říkadel, pohádek projdou za celý rok 3 integrovanými bloky s tématy Království země, Království přírody a Království lidí. Povedeme děti k upevňování hygienických návyků a samostatnosti a socializaci. Důležitým vzdělávacím cílem bude pro nás adaptace dětí na nové prostředí a kolektiv. 

PRAVIDELNÉ TŘÍDNÍ AKTIVITY:

Komunitní kruh 

Jazykové chvilky 

Oslavy svátků a narozenin 

Denní rituály 

Pohádkové chvilky před spaním 

REŽIM DNE: 

6:00 - 7:30 Scházení všech dětí ve třídě Mravenečků
7:30 - 8:00 Scházení dětí ve třídě Soviček, volné spontánní zájmové aktivity
8:00 - 9:30 Pohybové aktivity, skupinové práce, dopolední průběžná svačinka
9:30 - 11:30 Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku
11:30 - 12:00 Oběd
12:00 - 14:00 Odpočinek
14:00 - 15:00 Osobní hygiena, průběžná odpolední svačina
15:00- 17:00 Volné činnosti , zájmové aktivity dětí ve třídě Veverek, pobyt na školní zahradě

 

PLÁNOVANÉ AKCE: 

Ekocentrum Paleta

Muzikoterapie

Loutkové divadlo Kozlík

Hvězdárna

Východočeská knihovna a muzeum

Dílničky s rodiči

Spaní ve školce