Království soviček

Personální podmínky

Ve třídě Království soviček se Vašim dětem věnují paní učitelky Jiřina Horáková a Monika Šternberská.

Režim dne

6:30 - 7:30 scházení dětí v 1. třídě Království veverek - předávání dětí učitelkám do třídy, volně spontánní zájmové aktivity
7:30 - 8:00                                                                   scházení dětí ve své třídě - předávání dětí učitelkám do třídy, volně spontánní zájmové aktivity
8:00 - 9:45

zdravotně preventivní cvičení a další pohybové aktivity, skupinové práce, individuální činnosti, logopedická prevence, osobní hygiena, dopolední průběžná svačina,

činnosti dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi

9:45 - 11:45 osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku
11:45 - 12:15 osobní hygiena, oběd v 1. třídě Království veverek
12:15 - 14:00 odpočinek - poslech čtené pohádky, odpočinek s respektováním individuální potřeby spánku jednotlivých dětí. Formou klidových aktivit individuální práce s dětmi, které neusnou - práce s dětmi s odkladem školní docházky, dorovnávání nerovnoměrností ve vývoji dětí v souvislosti s přípravou na školu apod.
14:00 - 14:30 osobní hygiena, odpolední průběžná svačina
14:30 - 15:30 volné činnosti a aktivity dětí řízené učitelkami zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na školní zahradě
15:30 - 16:30 děti se přemístí do 1. třídy Království veverek - volné činnosti a aktivity dětí řízené učitelkami zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na školní zahradě

Věcné podmínky 

 • Třída Království soviček se nachází v prvním podlaží školy a dochází sem 25 dětí, z toho 12 chlapců a 13 děvčat ve věku 5 - 7 let.
 • Třída je po rekonstrukci – nové obložení stěn, samonivelační stěrka, linoleum a koberec, funkční dětský nábytek včetně PC stolku, konzole, dekorační síť, výmalba, vhodně uložená police na dózy s přírodninami, nové úložné skříňky na nové matrace a lůžkoviny. Pyžama si děti věší na věšáčky označené obrázky s pohádkovými motivy.
 • Třída je světlá a útulná. Je zde herní koutek s kuchyňkou a nově pořízenou sedačkou, v rohu za stolky mají děti koutek s pracovním ponkem a nářadím. Ve třídě je pianino a dětský koutek se stolním počítačem. Uzavřené úložné skříňky jsou označeny piktogramy. Hračky jsou umístěny v policích a skříňkách volně přístupných dětem. Děti mají volně k dispozici vodovky, štětce, modelínu, pastelky, bezpečné nůžky a další výtvarný materiál. Poskytujeme tak dětem dostatek herních podnětů. Také knížky jsou v otevřených a snadno dostupných policích.
 • Máme zde nově páreček bezsrstých morčat Skinny, o které s láskou řádně pečujeme.
 • Šatna dětí se nachází v suterénu, děti mají svá místa označená obrázkovými značkami s motivy pohádkových bytostí. Jsou zde nové informační nástěnky pro rodiče a dekorační sítě sloužící jako výstavka dětských výtvarných prací.

Dohodnutá pravidla chování ve třídě včetně piktogramů

 • Protože se rádi máme, vzájemně si pomáháme, s kamarády se nehádáme.
 • Běháme pouze venku, ve školce jen chodíme.
 • Cvičením utužujeme zdraví i kondici.
 • Voda a mýdlo patří na ruce před každým jídlem a po použití WC.
 • Snažíme se své porce jídla dojídat.
 • Po dobrém jídle chvíli odpočíváme a pohádky posloucháme.
 • Umíme se omluvit a přiznat chybu.
 • Kuchyňku a panenky po hraní vždy pěkně uklidíme.
 • Každá hračka má své místo.
 • Knihu prohlížíme u stolečku a ukládáme zpět do knihovničky.
 • Při práci v dílně nebo malování barvami používáme pracovní pláště.
 • Když si něco rozliju, vím, kde je hadřík.
 • Na kamarády nekřičíme, abychom se dobře slyšeli.

Mluví vždy jen jeden, učíme se naslouchat kamarádům.

Pravidla chování při péči o mazlíčky

 • Kolem morčátek se pohybujeme tiše a pomalu.
 • Morčátka bereme opatrně, přidržujeme je oběma rukama.
 • Morčátka krmíme vždy pod dohledem dospělého.
 • Po ukončení péče o mazlíčky si vždy umyjeme ruce.

Pravidla chování v PC koutku

 • V PC koutku jsou pouze dvě děti.
 • Při práci na PC musíme mít čisté ruce.
 • Maximální délka práce na PC je 10 minut.

Popis úklidu hraček

 • Děti si hračku mohou volně vzít, nebo jim ji podá učitelka.
 • Po skončení hry hračku složí a odnesou ji na dané místo – pokud si neví rady, požádají učitelku nebo kamaráda o pomoc.
 • Po uklizení hračky si mohou vzít jinou.
 • Signálem pro uklízení hraček může být pokyn učitelky, která děti upozorní dostatečně dlouhou chvíli předem na blížící se úklid hraček.                                
 • Pravidla třídy jsou umístěna na viditelných místech, děti jsou s nimi seznamovány hravou formou.