Provoz MŠ

 

Doba provozu hlavního pracoviště MŠ Svítkov: 6h - 17h

Království veverek - 1. třída 6:00 - 17:00
Království soviček - 2. třída 6:00 - 17:00
Vyzvedávání dětí po obědě 11:45 - 12:30
Odpolední vyzvedávání dětí 14:30 - 17:00
Omlouvání, odhlašování dětí

Rodiče omlouvají děti na týž den nejpozději do 8.00 hodin osobně učitelce nebo telefonicky (i formou sms) na číslo: 774 409 534

Ráno se děti scházejí ve třídě Království veverek, v sedm hodin se větší děti přemístí do své třídy Království soviček. V čase od 15:30 do 17:00 hodin jsou děti spojeny do třídy Království veverek.

Rodiče vodí své děti do mateřské školy nejdéle do 8.00 hodin, aby nepřišly o žádnou z nabízených činností.

Pokud rodiče potřebují přivést dítě později nebo si dítě vyzvednout dříve, je potřeba, aby se dopředu dohodli s učitelkou.

Doba provozu odloučeného pracoviště MŠ Lány na Důlku: 6:00 - 16:30

Království ježečků  6:00 - 16:30
Vyzvedávání dětí po obědě 11:45 - 12:30
Odpolední vyzvedávání dětí 14:30 - 16:30
Omlouvání, odhlašování dětí

Rodiče omlouvají děti osobně učitelce a  telefonicky (i formou sms) na číslo: 734 873 994

Rodiče vodí své děti do mateřské školy nejdéle do 8.00 hodin, aby nepřišly o žádnou z nabízených činností.

Pokud si rodiče potřebují dítě vyzvednout dříve, je potřeba, aby se dopředu dohodli s učitelkou.

Režim dne v obou školkách

Stravování dětí i personálu je zajištěno vlastní školní jídelnou. Po celý den mají děti zajištěn pitný režim. Při vydávání jídla je přihlíženo k individuálním potřebám dětí (alergie, diety, apod.). Spojování tříd v rámci jedné školky a mezi oběma školkami z organizačních  důvodů je minimalizováno a volíme jej co nejšetrněji k dětem.

Režim celého dne je maximálně uvolněn tak, aby bylo možné co nejvíce vyhovět potřebám a zájmům dětí. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla, pobyt venku a odpočinek dětí. Od příchodu dětí do mateřské školy probíhají tyto činnosti:

Dopolední blok
6:00 - 9:00                                -

spontánní a řízené činnosti dětí zaměřené na výchovu a vzdělávání,

ranní cvičení, hygiena, ranní svačina

9:00 - 9:30 - spontánní a řízené činnosti, individuální a skupinová práce
9:30 - 11:30 - příprava a pobyt dětí venku, spontánní nebo řízené činnosti
11:30 - 12:15 - oběd, osobní hygiena dětí
12:15 - 14:00 - spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí 
14:00 - 14:30 - osobní hygiena, odpolední svačina
14:30 - 17:00 volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případně příznivého počasí mohou probíhat na školní zahradě
Rozvržení dne je flexibilní a je upravováno dle aktuální potřeby. 
 
Individuální potřeby dětí

V rámci skupiny jsou respektovány individuální potřeby a zvláštnosti dětí. Na každé dítě nahlížíme jako na jedinečnou osobnost a podle toho k němu přistupujeme.

Napomáháme adaptaci nově příchozích dětí, pozorujeme jejich osobní vlastnosti, rozvoj a pokrok za určitý časový úsek. Snažíme se vyzdvihnout silné stránky každého dítěte.

Soubory ke stažení