Provoz MŠ

Doba provozu hlavního pracoviště MŠ Svítkov Miloslava Špinky a pracoviště MŠ Svítkov K Dubině 693 (Vila): 6h - 17h

Království mravenečků - 1. třída 6:00 - 17:00
Království veverek - 2. třída 6:00 - 17:00
Království soviček - 3. třída 6:00 - 17:00
Vyzvedávání dětí po obědě 11:45 - 12:15
Odpolední vyzvedávání dětí 14:30 - 17:00
Omlouvání, odhlašování dětí

Rodiče omlouvají děti na týž den nejpozději do 8.00 hodin osobně učitelce nebo telefonicky (i formou sms) na číslo dané třídy

Ráno se děti scházejí ve třídě Království mravenečků, v sedm hodin se větší děti přemístí do své třídy Království veverek či soviček. V čase od 15:30 do 17:00 hodin jsou děti spojeny do třídy Království veverek.

Rodiče vodí své děti do mateřské školy nejdéle do 8.00 hodin, aby nepřišly o žádnou z nabízených činností.

Pokud rodiče potřebují přivést dítě později nebo si dítě vyzvednout dříve, je potřeba, aby se dopředu dohodli s učitelkou.

Doba provozu odloučeného pracoviště MŠ Lány na Důlku: 6:00 - 16:30

Království ježečků  6:00 - 16:30
Vyzvedávání dětí po obědě 11:45 - 12:15
Odpolední vyzvedávání dětí 14:30 - 16:30
Omlouvání, odhlašování dětí

Rodiče omlouvají děti osobně učitelce a  telefonicky (i formou sms) na číslo: 734 873 994

Rodiče vodí své děti do mateřské školy nejdéle do 8.00 hodin, aby nepřišly o žádnou z nabízených činností.

Pokud si rodiče potřebují dítě vyzvednout dříve, je potřeba, aby se dopředu dohodli s učitelkou.

Režim dne v obou školkách

Stravování dětí i personálu je zajištěno vlastní školní jídelnou. Po celý den mají děti zajištěn pitný režim. Při vydávání jídla je přihlíženo k individuálním potřebám dětí (alergie, diety, apod.). Spojování tříd v rámci jedné školky a mezi oběma školkami z organizačních  důvodů je minimalizováno a volíme jej co nejšetrněji k dětem.

Režim celého dne je maximálně uvolněn tak, aby bylo možné co nejvíce vyhovět potřebám a zájmům dětí. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla, pobyt venku a odpočinek dětí. Od příchodu dětí do mateřské školy probíhají tyto činnosti:

Dopolední blok
6:00 - 9:00                                -

spontánní a řízené činnosti dětí zaměřené na výchovu a vzdělávání,

ranní cvičení, hygiena, ranní svačina

9:00 - 9:30 - spontánní a řízené činnosti, individuální a skupinová práce
9:30 - 11:30 - příprava a pobyt dětí venku, spontánní nebo řízené činnosti
11:30 - 12:15 - oběd, osobní hygiena dětí
12:15 - 14:00 - spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí 
14:00 - 14:30 - osobní hygiena, odpolední svačina

14:30 - 17:00

14:30 - 16:30 (pracoviště Lány na Důlku)

volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případně příznivého počasí mohou probíhat na školní zahradě

Rozvržení dne je flexibilní a je upravováno dle aktuální potřeby. 
 

Individuální potřeby dětí

V rámci skupiny jsou respektovány individuální potřeby a zvláštnosti dětí. Na každé dítě nahlížíme jako na jedinečnou osobnost a podle toho k němu přistupujeme.

Napomáháme adaptaci nově příchozích dětí, pozorujeme jejich osobní vlastnosti, rozvoj a pokrok za určitý časový úsek. Snažíme se vyzdvihnout silné stránky každého dítěte.

Soubory ke stažení