Celoškolková fotogalerie

Ozdravný pobyt dětí v přírodě aneb "Pirátská výprava v Hořelci na Seči" v květnu 2016

Tvořivé odpoledne z plastů v rámci projektu PPEVO

Výukový program "Ptáci"

Svatý Martin na bílém koni přijíždí k nám

Dobročinná akce - sbírka krmiva a potřeb pro nemocná a poraněná zvířátka v Záchranné stanici v Pasíčkách

Tenisová školička