Otevření mateřské školy

Vážení rodiče,

Rada města Pardubic včera na svém jednání schválila obnovení provozu mateřských škol od 25.5.2020 následovně:

 

I. Rada města Pardubic
Vyjadřuje

souhlas s obnovením provozu všech mateřských škol zřizovaných statutárním městem Pardubice, a to od 25.5.2020. Podmínkou pro poskytování této péče je respektování maximálních hygienických a protiepidemiologických opatření.

II. Rada města Pardubic
Doporučuje

všem mateřským školám zřizovaným statutárním městem Pardubice přijmout následující opatření:
1. Zveřejnit na webu školy a prokazatelně na všech vstupech do budov informaci o zahájení provozu mateřské školy.
2. Ředitelka přijme opatření k dodržování zvýšené hygieny a úklidu prostor, včetně prostor školní kuchyně.

Z důvodu ochrany zdraví dětí i zaměstnanců a dodržení nastavených protiepidemiologických opatření, bude město Pardubice jako zřizovatel mateřských škol při jejich otevření vyžadovat dodržování těchto hygienických a provozních podmínek:
- Z důvodu zajištění dostatečné kapacity personálu a zvýšených nároků na dodržování hygieny a úklidu provoz v mateřských školách zkrácen od 6:30 do 16h. 
- Děti budou nastupovat do mateřské školy ve školkou určeném čase. od 6:30 do 8h
- Děti budou předávány 1 zákonným zástupcem pracovníkovi mateřské školy v ochranné roušce. Rodičům nebude umožněn vstup do budovy školy.
- Děti budou předávány zpět zákonnému zástupci pracovníkem mateřské školy ve školkou určeném čase u vstupu do školy.
- Pokud bude dítě odcházet po obědě, stanoví každá mateřská škola časový interval 0,5 hodiny, kdy si rodiče mohou dítě vyzvednout. Předání bude probíhat stejným způsobem jako při odchodu z mateřské školy odpoledne. Veverky a Ježečci od 12 do 12:30h, Sovičky od 12:30 do 13:00h
- Rodič podepíše před nástupem dítěte do mateřské školy čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Prohlášení je k dispozici na úřední desce školy, zasláno e-mailem rodičům a také na žádost v MŠ.
- Dítě bude přijato pouze zdravé, bez sebemenších příznaků respiračního onemocnění. Ve školce bude k dispozici bezdotykový teploměr. Dítěti může být změřena v průběhu dne teplota, pokud se jeví, že dítě není zcela zdravé. Jakékoliv známky onemocnění mohou být důvodem pro nepřijetí dítěte do mateřské školy.
- Stravování bude ve školkách probíhat standardním způsobem, v souladu s metodikou MŠMT.
- Každé dítě bude mít každý den 2 uzavíratelné igelitové sáčky na roušky – oba budou podepsané a nadepsané čisté X špinavé. V sáčku na čisté roušky budou vloženy 2 čisté podepsané roušky, pro případ jejich nutného použití během dne. Roušku nebudou v mateřské škole děti nosit.
- Z hygienických důvodů a eliminace možného šíření rizika nákazy nebudou děti nosit do mateřské školy vlastní hračky.


Všem mateřským školám jsou zřizovatelem v současné době zajišťovány ochranné pomůcky: bezkontaktní teploměry, ochranné štíty, nanoroušky, jednorázové rukavice, antibakteriální mýdla a dezinfekční gely.

Soubory ke stažení