Prázdninový provoz-přijímání cizích dětí do MŠ

Příjem dětí z jiných mateřských škol na prázdninový provoz 2018 se koná 2.5.2018 od 7,00 do 16,00 hod

Mateřská škola Doubek - Svítkov bude přijímat cizí děti v prázdninovém provozu v týdnu od 30.7. do 3.8. 2018

 počet volných míst bude upřesněn do 23.4.

zákonný zástupce dítěte přinese v tento den vyplněný formulář, potvrzení od zaměstnavatele, že v dané době nemůže čerpat řádnou dovolenou a připravenou finanční částku pro zálohu na stravné / 175,- /a školné /138,- /
Celkem = 313,- Kč